Taskforce Nieuws

Nieuwsbrief Rookvrije Start

De nieuwsbrief Rookvrije Start informeert u over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van roken en zwangerschap en het voorkomen van meeroken door kinderen. Ook blijft u op de hoogte van de acties en materialen van de Taskforce Rookvrije Start. De nieuwsbrief verschijnt circa 4x per jaar. Bekijk hier voorgaande edities:

CO-meter om rokende zwangere en partner te motiveren

Het Longfonds, Trimbos-instituut en Pharos zijn in 2016 het project PROMISE gestart, met financiering van FNO (Fonds NutsOhra) en het ministerie van VWS. PROMISE testte nieuwe werkwijzen en materialen bij zwangeren en jonge moeders in heel Nederland.

Zo lieten zorgverleners aanstaande moeders tijdens het consult op een koolmonoxide (CO)-meter blazen. Dit apparaatje laat zien hoeveel koolmonoxide in de adem van de zwangere vrouwen zit en bij de baby terecht komt. “De CO-meter is super! Het is motiverend als vrouwen stoppen met roken en dat bevestigd te zien bij de volgende controle. Ook partners laat ik blazen en zij zijn ook onder de indruk,” vertelt een verloskundige.

De CO-meter wordt onderdeel van de bestaande V-MIS training en e-learning Rookvrije Start. Heeft u recentelijk de V-MIS of PROMISE-training gevolgd en wilt u graag een CO-meter bestellen? Stuur dan een e-mail naar rookvrijestart@trimbos.nl.

Beeldverhalen: een krachtig instrument in het gesprek over stoppen met roken

Verder zijn er beeldverhalen ontwikkeld die aansluiten op de leefwereld van laagopgeleide (aanstaande) moeders. Deze beeldverhalen kunnen tijdens het consult uitgedeeld of besproken worden. Er is een beeldverhaal over stoppen met roken tijdens de zwangerschap (voor een zwangere met en zonder partner) en een beeldverhaal over rookvrij blijven na de zwangerschap. “Ik vind dit boekje veel prettiger. Het is een andere folder dan normaal. Deze is persoonlijker en herkenbaar. Dat spreekt mij erg aan,” vertelt een moeder over het beeldverhaal. “Het boekje erkent hoe moeilijk stoppen met roken kan zijn als je zwanger bent.”

U kunt de beeldverhalen bestellen via de Trimbos webwinkel. U vindt hier ook een beknopte handleiding met voorbeeldzinnen voor het gesprek met (aanstaande) ouders en tips voor het inzetten van de beeldverhalen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis op bezoek

Op vrijdag 5 oktober 2018 bezocht staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn en maakte hij kennis met de leden van Taskforce Rookvrije Start.

Tijdens zijn werkbezoek, gaven de leden van de Taskforce onder andere inzicht in de plannen die zij hebben voor de komende jaren. Per 2020 willen zij dat minder dan 5% van de zwangere vrouwen rookt en dat minder dan 25% van de vrouwen na de zwangerschap weer gaan roken.

Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Apeldoorn is een mooi voorbeeld van hoe er in de praktijk wordt gewerkt aan een Rookvrije Start. Het thema roken en het stopadvies zijn bijvoorbeeld opgenomen in het ‘persoonlijk zwangerschapsplan’ dat alle zwangere vrouwen ontvangen.

Paul Blokhuis onderkent het belang van de Taskforce en heeft bewondering voor de multidisciplinaire aanpak. Tijdens zijn werkbezoek maakte hij duidelijk zich nog meer te willen inzetten voor een rookvrije generatie. 

JGZ verschuift focus van een rookvrij huis naar rookvrije ouders

JGZ-professionals bespreken met rokende ouders vaak de gevaren van meeroken, maar zij bespreken minder vaak dat ouders ook kunnen stoppen met roken. De verschuiving van de focus binnen de JGZ van meeroken naar stoppen met roken is daarmee in volle gang. Dat blijkt uit de verkenning die het Trimbos-instituut heeft uitgevoerd onder 61 stafleden en 429 JGZ-professionals (jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen). De verkenning werd ondersteund door AJN, ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland, NCJ en V&VN.

Uit de verkenning blijkt dat 64% van de JGZ-professionals regelmatig, vaak of altijd ouders naar het rookgedrag in huis vraagt. Wanneer ouders roken, bespreekt 72% regelmatig, vaak of altijd de gevaren van meeroken, terwijl 35% regelmatig, vaak of altijd stoppen met roken bespreekt.

Verder blijkt dat 79% van de stafleden aangeeft dat hun organisatie enige vorm van formeel beleid rondom roken heeft, terwijl maar 37% van de JGZ-professionals op de hoogte is van een dergelijk beleid. De JGZ-professionals geven verder aan dat zij meer tijd nodig hebben om stoppen met roken met ouders te bespreken. Ook hebben zij behoefte aan meer scholing, meer goede doorverwijsmogelijkheden en ondersteunende materialen.

Lees meer in de factsheet Verkenning JGZ: Preventiebeleid over roken.

Praktijkadvies gebruik nicotinevervangende middelen in de zwangerschap

In 2017 verscheen het addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen. Dit is een aanvulling op de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning (Herziening 2016) en gaat specifiek over de stoppen-met-roken zorg in de zwangerschap. Het addendum geeft aan dat nicotinevervangende middelen (NVM) in de zwangerschap mogelijk zijn. Het is echter nog niet bekend hoe rokende zwangere vrouwen het beste gebruik kunnen maken van NVM. Het addendum geeft een aantal aanbevelingen die gebaseerd zijn op wat er uit studies bekend is.
Een expertgroep heeft nu het Praktijkadvies gebruik nicotinevervangende middelen in de zwangerschap opgesteld, als aanvulling op het addendum. Het praktijkadvies is voor zorgverleners (o.a. stoppen-met-roken coaches, praktijkondersteuners en verslavingsartsen) die NVM in de zwangerschap willen toepassen. Het doel is praktische adviezen te geven (o.a. over gebruik en dosering), zodat zorgverleners voldoende houvast hebben om NVM te kunnen toepassen in de zwangerschap. Op 31 mei, Wereld Niet Roken Dag, is dit praktijkadvies gepubliceerd.

Bekijk het Praktijkadvies gebruik NVM in de zwangerschap hier.

Taskforce wint Rookvrije Generatie Award

Geweldig nieuws! De Taskforce Rookvrije Start heeft de Rookvrije Generatie Award in de categorie Zorg gewonnen! “Wij zijn hartstikke trots op deze award. Het is een kroon op het werk dat we tot nu toe verricht hebben, maar bovenal een stimulans om te helpen om nog meer kinderen een rookvrije start te geven”, zegt Taskforce-voorzitter Clasien van der Houwen. Met de Rookvrije Generatie Awards worden organisaties en mensen in het zonnetje gezet die zich hebben ingezet voor de Rookvrije Generatie. Dit jaar werden er maar liefst 58 initiatieven in 6 categorieën genomineerd, waarvan er 18 doorgingen naar de landelijke uitreiking. De landelijke uitreiking vond plaats op 19 maart in het Nijntje Museum in Utrecht. Bedankt voor alle stemmen op de Taskforce Rookvrije Start!

Bekijk hier het videoverslag van de Rookvrije Generatie Awards.

Taskforce lanceert addendum

Op 4 oktober 2017 lanceerde de Taskforce Rookvrije Start het addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen. Het is een addendum bij de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning (Herziening 2016). Op grond van wetenschappelijke literatuur en professionele overwegingen worden aanbevelingen gedaan over hoe stoppen-met-roken zorg tijdens de zwangerschap aangeboden zou moeten worden.

Het stroomdiagram dat is opgenomen als bijlage in het addendum geeft schematisch weer welke stappen je doorloopt bij de begeleiding en doorverwijzing van rokende zwangeren. 

Ambassadeursconferentie groot succes

Op woensdag 4 oktober 2017 vond de Ambassadeursconferentie Rookvrije Start plaats. Het was een inspirerende en leerzame dag! Bekijk het soundbiteverslag van de conferentie.

Via de website www.aanmelder.nl/rookvrijestart kunt u de presentaties van de sprekers downloaden.

Publiekscampagne

De overheid is in 2017 de publiekscampagne 'Rookvrije start voor alle kinderen' gestart. Via de website helpeenstopper.nl en Facebook worden praktische tips gedeeld om zwangere vrouwen te helpen bij het stoppen met roken door haar niet in verleiding te brengen. De tips zijn gericht op de sociale omgeving van de zwangere, zoals haar partner, vriendinnen en familieleden.

U kunt de materialen gebruiken of naar de website verwijzen als u met (aanstaande) zwangeren in gesprek gaat over stoppen met roken.

Bekijk hier de tv-spot van de overheidscampagne (youtube).

Bekijk hier het filmpje op de Negenmaandenbeurs.

Een greep uit het TF-nieuws

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief