Samen sta je sterker

Om rokende (aanstaande) ouders structureel en effectief te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat professionals samenwerken. Door gemeenschappelijk stoppen-met-roken beleid op te stellen zijn de afspraken helder voor collega’s binnen en buiten de eigen organisatie.

Onderdelen van stoppen-met-roken beleid kunnen zijn:

 • het formuleren van gemeenschappelijke uitgangspunten;
 • het opstellen van een werkgroep;
 • het organiseren van deskundigheid;
 • het in kaart brengen van doorverwijsmogelijkheden;
 • het registreren en uitwisselen van gegevens;
 • het evalueren van het beleid.

Bij het opstellen van beleid kunt u gebruik maken van de handreiking over stoppen-met-roken begeleiding van vrouwen (en partners) voor, tijdens en na de zwangerschap. In deze handreiking leest u hoe u de begeleiding van rokende zwangeren kunt invullen. De handreiking richt zich op het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Deze is echter ook toepasbaar in andere settings waarin samengewerkt wordt om rokende zwangeren te begeleiden.

Handreiking

De Handreiking Beleid voor Begeleiding Stoppen met Roken binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) kunt u hier downloaden.

Voorbeeld uitgangspunten stoppen met roken-beleid

 • We stimuleren stoppen met roken door aanstaande ouders, het voorkomen
  van meeroken door de zwangere vrouw en het rookvrij blijven na de bevalling.
 • We zijn op de hoogte van de (lokale) doorverwijsmogelijkheden.
 • We houden gegevens over stoppen met roken bij in het dossier.
 • We dragen deze gegevens over aan collega’s buiten de eigen organisatie.
 • We hebben afspraken over gemeenschappelijke scholing.
Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief