Beleid

Nieuw: Digitaal zorgpad

Het Zorgpad Rookvrije Start is een nieuwe online tool die zorgverleners en beleidsmakers ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van stoppen-met-roken beleid in de geboortezorg. De tool bevat aanklikbare zorgpaden met de routes die zwangere vrouwen, partners en ouders doorlopen als ze roken of gestopt zijn, waarin per stap wordt uitgelegd hoe je deze als zorgverlener uitvoert.

Ook bevat het Zorgpad Rookvrije Start een praktische handreiking ‘Aan de slag met stoppen-met-roken beleid’. In dit onderdeel worden informatie, tips en materialen gegeven voor alle stappen die een geboortezorg organisatie of Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) kan nemen om het eigen stoppen-met-roken beleid te ontwikkelen en implementeren.

Ga aan de slag met de tool

Meer informatie? Lees hier het uitgebreider nieuwsbericht.

Werken volgens richtlijn

Wanneer en hoe verwijs ik een rokende zwangere vrouw door? Mogen zwangeren gebruik maken van nicotinevervangende middelen (NVM)? Hierover lees je meer in het addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen (2017). Dit is een addendum op de Richtlijn behandeling van tabaksverslaving (2016). Het addendum is bedoeld voor alle zorgprofessionals die in aanraking (kunnen) komen met rokende zwangere vrouwen. Het bijbehorende stroomschema geeft schematisch weer welke stappen je doorloopt bij de begeleiding en doorverwijzing van rokende zwangeren.

Als aanvulling op het addendum is het Praktijkadvies gebruik nicotinevervangende middelen in de zwangerschap opgesteld. Dit praktijkadvies is voor zorgverleners (o.a. stoppen-met-roken coaches, praktijkondersteuners en verslavingsartsen) die NVM in de zwangerschap willen toepassen. Het doel is praktische adviezen te geven (o.a. over gebruik en dosering), zodat zorgverleners voldoende houvast hebben om NVM te kunnen toepassen in de zwangerschap. Er is ook een flyer over NVM om mee te geven aan zwangeren.

Standpunt innemen

Diverse beroepsverenigingen van de Taskforce onderschrijven het standpunt Tabaksontmoediging van de KNMG en hebben een eigen standpunt geformuleerd waarmee zij laten zien zich hard te willen maken voor een rookvrije start voor ieder kind. Bekijk hier de verschillende standpunten:

Monitor Zorgpaden stoppen met roken begeleiding VSV’s

Werkt jouw VSV volgens de nieuwe richtlijn stoppen met roken begeleiding voor (aanstaande) ouders? Hoe staat het met de ontwikkeling van de zorgpaden? Waar loop je als geboortezorgprofessional nog tegen aan? Welke goede voorbeelden zijn er in het land?

De Taskforce Rookvrije Start heeft in 2019 middels een vragenlijst in beeld gebracht hoe ver de Verloskundig SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) zijn met het stoppen met roken beleid. Het merendeel van deze ondervraagde VSV’s blijkt een stoppen-met-roken beleid te hebben, waarbij meerdere beroepsgroepen betrokken waren bij de ontwikkeling daarvan. Het overgrote deel van de VSV’s beschikt over één of meerdere SMR-zorgpaden of is bezig met de ontwikkeling ervan.

De uitkomsten van de monitor gebruiken we om praktische hulpmiddelen te ontwikkelen en VSV’s gericht te kunnen ondersteunen bij het verder ontwikkelen van stoppen-met-roken beleid. Bekijk hier het rapport:

Begin 2021 (februari - mei) hebben we via een nieuwe vragenlijst een herhaalmeting uitgevoerd. Later dit jaar worden de resultaten gepubliceerd.

 

 

 

Zorgpad Rookvrije Start

 

 

 

Stroomschema rokende zwangeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitor VSV stoppen-met-roken beleid

Rookvrije zorginstellingen

Heeft jouw zorginstelling al een rookvrij beleid? In het Nationaal Preventieakkoord is vastgesteld dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is.
In de Toolkit van de Rookvrije Zorg website vind je praktijkvoorbeelden en handvatten over hoe je een rookvrije zorgomgeving kunt creëren.