Richtlijn en beleid

Werken volgens richtlijn

Wanneer en hoe verwijs ik een rokende zwangere vrouw door? Mogen zwangeren gebruik maken van nicotinevervangende middelen (NVM)? Hierover lees je meer in het addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen (2017). Dit is een addendum op de Richtlijn behandeling van tabaksverslaving (2016). Het addendum is bedoeld voor alle zorgprofessionals die in aanraking (kunnen) komen met rokende zwangere vrouwen. Het bijbehorende stroomschema geeft schematisch weer welke stappen je doorloopt bij de begeleiding en doorverwijzing van rokende zwangeren.

Als aanvulling op het addendum is het Praktijkadvies gebruik nicotinevervangende middelen in de zwangerschap opgesteld. Dit praktijkadvies is voor zorgverleners (o.a. stoppen-met-roken coaches, praktijkondersteuners en verslavingsartsen) die NVM in de zwangerschap willen toepassen. Het doel is praktische adviezen te geven (o.a. over gebruik en dosering), zodat zorgverleners voldoende houvast hebben om NVM te kunnen toepassen in de zwangerschap. Er is ook een flyer over NVM om mee te geven aan zwangeren.

Standpunt innemen

Diverse beroepsverenigingen van de Taskforce onderschrijven het standpunt Tabaksontmoediging van de KNMG en hebben een eigen standpunt geformuleerd waarmee zij laten zien zich hard te willen maken voor een rookvrije start voor ieder kind. Bekijk hier de verschillende standpunten:

Gezamenlijk stoppen met roken-beleid

Om rokende (aanstaande) ouders structureel en effectief te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat professionals samenwerken. Door gemeenschappelijk stoppen met roken-beleid op te stellen zijn de afspraken helder voor collega’s binnen en buiten de eigen organisatie.

Onderdelen van stoppen met roken-beleid kunnen zijn:

  • het formuleren van gemeenschappelijke uitgangspunten;
  • het opstellen van een werkgroep;
  • het organiseren van deskundigheid;
  • het in kaart brengen van doorverwijsmogelijkheden;
  • het registreren en uitwisselen van gegevens;
  • het evalueren van het beleid.

Bij het opstellen van beleid kunt u gebruik maken van de handreiking over stoppen-met-roken begeleiding van vrouwen (en partners) voor, tijdens en na de zwangerschap. In deze handreiking leest u hoe u de begeleiding van rokende zwangeren kunt invullen. De handreiking richt zich op het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Deze is echter ook toepasbaar in andere settings waarin samengewerkt wordt om rokende zwangeren te begeleiden.

Monitor Zorgpaden stoppen met roken begeleiding VSV’s

Werkt jouw VSV volgens de nieuwe richtlijn stoppen met roken begeleiding voor (aanstaande) ouders? Hoe staat het met de ontwikkeling van de zorgpaden? Waar loop je als geboortezorgprofessional nog tegen aan? Welke goede voorbeelden zijn er in het land?

De Taskforce Rookvrije Start heeft middels een vragenlijst in beeld gebracht hoe ver de Verloskundig SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) zijn met het stoppen met roken beleid. De uitkomsten gebruiken we om praktische hulpmiddelen te ontwikkelen en VSV’s gericht te kunnen ondersteunen bij het verder ontwikkelen van stoppen met roken beleid.

Op dit moment wordt de data geanalyseerd. Het rapport verschijnt einde van dit jaar en zal gedeeld worden via de website en nieuwsbrief Rookvrije Start.

Stroomschema rokende zwangeren

 

 

 

 

Handreiking voor stoppen met roken-beleid

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief