Start je Taskforce

Wil jij je samen met collega’s uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg inzetten voor een rookvrije start voor alle kinderen? Start een lokale taskforce en zet het onderwerp in jullie regio op de kaart.

Wat doet een lokale Taskforce?

Een lokale taskforce bevordert de samenwerking rondom de Rookvrije Start tussen de verschillende beroepsgroepen uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Een lokale Taskforce stelt zelf doelen die zij wil nastreven, passend bij de stand van zaken in de regio. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Jullie zetten je gezamenlijk in om het onderwerp Rookvrije Start te agenderen binnen jullie regio/VSV/JGZ organisatie.
 • Jullie zorgen dat er binnen jullie VSV en JGZ organisatie een stoppen-met roken beleid wordt ontwikkeld.
 • Jullie zorgen voor een gezamenlijk zorgpad stoppen-met-roken, waarin de overdracht en verwijsmogelijkheden in de regio goed zijn beschreven.
 • Jullie zetten je in voor scholing rondom Rookvrije Start voor de zorgprofessionals uit de regio, door bijvoorbeeld de e-learning te promoten of nascholingsavonden te organiseren.

Er zijn geen verplichte activiteiten of werkzaamheden. Een lokale taskforce kan zelf invulling geven.

Hoe start je een lokale Taskforce?

 1. Mobiliseer collega’s binnen je VSV of JGZ. Of bundel de krachten met ambassadeurs uit jouw regio. Bekijk ze op de landkaart.
 2. Zorg dat verschillende beroepsgroepen uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg zijn vertegenwoordigd.
 3. Meld alle leden van de lokale Taskforce aan als ambassadeur, voor gratis scholing.
 4. Geef jullie lokale Taskforce een naam en zorg voor zichtbaarheid en bereikbaarheid.
 5. Geef jullie lokale Taskforce door via rookvrijestart@trimbos.nl. Zo worden jullie zichtbaar op de landkaart en kunnen jullie gratis materialen en ondersteuning krijgen.
 6. Ga aan de slag met jullie stoppen-met-roken zorg: organiseer scholing, ontwikkel zorgpaden of breng verwijsmogelijkheden in kaart. Lees alles hierover op www.zorgpadrookvrijestart.nl.

Wat krijgt een lokale Taskforce?

De landelijke taskforce ondersteunt lokale taskforces met:

 • Flyers en posters om jullie lokale taskforce zichtbaar te maken
 • Ondersteuning en advies bijvoorbeeld bij de (door)ontwikkeling van een zorgpad
 • Materiaal ter ondersteuning van het gesprek met (aanstaande) ouders
 • Rookvrije Start-badeendjes om in te zetten als gespreksstarter met (aanstaande) ouders

Meld je lokale Taskforce aan!

Laat ons het volgende weten:

 • Naam lokale Taskforce
 • Naam van de leden 
 • Beroepen van de leden

 

 

Bekijk de flyer over het starten van een lokale Taskforce