In gesprek met ouders

"Vaak weten vrouwen wel dat roken slecht is voor hun kindje. Ga op zoek naar de kracht van de vrouw zelf. Je helpt het beste door open in gesprek te gaan over wat haar motiveert om te stoppen met roken." 
Clasien van der Houwen, gynaecoloog en voorzitter van de Taskforce

Kennis en vaardigheden vergroten?

E-learning
Vanaf dit najaar (oktober) kunt u deelnemen aan de nieuwe e-learning Rookvrije Start. Deze e-learning is bedoeld voor alle professionals die gesprekken voeren met (aanstaande) ouders. Aan de hand van gefilmde casussen worden vaardigheden aangereikt om stoppen met roken op een prettige en effectieve manier met (aanstaande) ouders te bespreken. Totdat deze e-learning klaar is, kunnen professionals uit de kraamzorg en JGZ deelnemen aan de bestaande e-learnings Rookvrij Opgroeien.

Training voor verloskundigen en gynaecologen
Geeft u de voorkeur aan een face-to-face training? In de V-MIS training van het Trimbos-instituut leert u werken met het stappenplan van de V-MIS. De V-MIS is een interventie om tijdens het reguliere consult zwangere vrouwen (en partners) te stimuleren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Tijdens de training krijgt u inzicht in de laatste stand van zaken uit de literatuur en kunt u oefenen met lastige situaties uit de praktijk.

Ouders doorverwijzen naar effectieve ondersteuning

Voor rokers die hulp zoeken bij stoppen met roken, is er een ‘sociale kaart’ waar zij met behulp van postcode of woonplaats adressen voor begeleiding in de buurt kunnen vinden.

Ondersteunende materialen

De volgende materialen kunt u in uw wachtkamer of praktijk gebruiken en zijn gericht op (aanstaande) ouders:

In de toolkit voor ambassadeurs vindt u meer materialen voor professionals en (aanstaande) ouders.

Rookvrij Zwanger Wachtkamervideo

Download hier de geluidloze wachtkamervideo. Zo kunt u het onderwerp roken alvast op een positieve manier introduceren.

Doe mee met onderzoek

De interventie Rookvrije Ouders biedt ouders effectieve stoppen-met-roken ondersteuning en geeft zorgprofessionals handvatten om ouders daar snel en gemakkelijk naartoe te leiden. Het Trimbos-instituut voert een implementatieonderzoek uit naar deze interventie.

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief