Bijeenkomsten

Conferentie Rookvrije Start

26 juni 2019

Op 26 juni 2019 vond de ambassadeursconferentie Rookvrije Start in Amersfoort plaats. Het interactieve programma bestond uit verschillende plenaire bijdragen en verdiepende workshops, waarbij motiverende gespreksvoering en samenwerken de rode draad vormden. Het was een geslaagde dag waarbij volop kennis en ervaringen uitgewisseld werden.

Bekijk hier de website over de conferentie of lees het digitaal verslag vol foto's en inspirerende quotes.   

Nascholing NVM in de zwangerschap in ziekenhuis Tjongerschans

15 mei 2019

Het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen organiseert op 15 mei een nascholingsavond nicotinevervangende middelen in de zwangerschap. Deze nascholing is geschikt voor praktijkondersteuners, huisartsen, SMR-coaches en verslavingsartsen. Heeft u ervaring met het gebruik van nicotinevervangende middelen bij stoppen-met-roken begeleiding? En begeleidt u ook vrouwen die roken in de zwangerschap? Dan is deze nascholing geschikt voor u! Bekijk het programma of meld u hier aan. 

Bijeenkomst voor huisartsen en POH

29 januari 2019

Huisartsen en praktijkondersteuners hebben een belangrijke rol in het meegeven van een rookvrije start aan kinderen. Zij zien vrouwen in de vruchtbare leeftijd of tijdens de zwangerschap regelmatig op een spreekuur. Deze contactmomenten zijn waardevol om (aanstaande) ouders te motiveren te stoppen met roken en na de zwangerschap rookvrij te blijven.

Om deze beroepsgroepen te inspireren om met dit onderwerp aan de slag te gaan, heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met het NHG een bijeenkomst georganiseerd. Voorzitter van de avond Mirjam de Kleijn (Epidemioloog, Huisarts- niet praktiserend, lid Taskforce Rookvrije Start namens NHG) heeft uitgelegd welke rol huisartsen en praktijkondersteuners kunnen hebben binnen de ketensamenwerking rondom stoppen met roken begeleiding van zwangeren.

De aanwezigen zijn via een interactieve quiz door Renée Verkerk (Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut) op de hoogte gebracht van de laatste feiten en cijfers rondom roken tijdens de zwangerschap, meeroken en derdehandsrook. Daarnaast was er een sessie waarbij Miriam samen met Roos Blom (Stoppen-met-rokencoach en psycholoog) stil stonden bij de begeleiding van zwangere vrouwen bij stoppen met roken. Hoe doe je dat? Via vloerposters waarop het stroomschema is afgedrukt, is aan de hand van een casus het stappenplan doorlopen (signaleren, begeleiden en toeleiding naar diagnostiek en behandeling). De sessie over nicotinevervangende middelen van Monique Croes (Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut) heeft aangetoond dat er in het werkveld meer behoefte is aan eenduidigheid omtrent het advies aan zwangere vrouwen. Vanuit de Taskforce Rookvrije Start zal er gekeken worden hoe het advies uit het addendum “Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning bij zwangere vrouwen” beter geïmplementeerd kan worden. Tot slot was er een sessie over motiverende gespreksvoering waarbij Chantal van den Thillart (Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut) samen met trainingsacteur Marion Zandvoort een rollenspel hebben verzorgd.  De aanwezigen konden daarbij zelf input leveren voor het verloop van het gesprek.

Door de uitwisseling van ervaringen en de vragen die gesteld werden hebben wij beter inzicht gekregen in de behoeften van deze beroepsgrepen voor een goede implementatie van een Rookvrije Start. Wij kijken er naar uit om zo vaker ervaringen en behoeften te kunnen delen met het werkveld!    

Nascholingsavond: praktijkadvies van NVM voor zwangere vrouwen.

3 september 2018

Op 3 september werd door het Nationaal Expertise Centrum Tabaksontmoediging (NET) en Taskforce Rookvrije start weer een nascholingsavond op het Trimbos-instituut georganiseerd. Centraal stond het addendum stoppen met roken-ondersteuning bij zwangere vrouwen.

Op deze avond werd er gesproken over de risico's van roken tijdens de zwangerschap en de aanbevelingen vanuit het addendum door Jasper Been (kinderarts/neonatoloog, lid van de Taskforce Rookvrije Start). Roos Blom (stoppen-met-rokencoach), sprak over haar ervaringen met begeleiding van rokende zwangere. Ook kwam daarin de samenwerking tussen SMR-coaches en VSV’s (verloskundig samenwerkingsverbanden) aanbod. Het praktijkadvies van Nicotine Vervangende Middelen (NVM) in de zwangerschap werd verder uitgelicht door Clasien van der Houwen (gynaecoloog en voorzitter Taskforce Rookvrije Start). Tot slot werd de avond afgesloten door Sylvia Heddema (stoppen met roken-coach en lid van de Taskforce Rookvrije Start) die vertelde over haar ervaringen met voorschrijven van en begeleiden bij NVM in de zwangerschap. Het was een leerzame avond die goed werd geëvalueerd door de 65 deelnemers.

JGZ-ambassadeursbijeenkomst

19 april 2018

Op 19 april organiseerden AJN, V&VN en het Trimbos-instituut een bijeenkomst voor alle ambassadeurs Rookvrije Start die werkzaam zijn binnen de JGZ. Naast ambassadeurs (bestaande uit voornamelijk jeugdartsen en –verpleegkundigen en stafleden) waren ook NCJ, GGD GHOR en Actiz aanwezig.19 april 201 Doel van de bijeenkomst was om tips en ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen voor de lokale implementatie van het onderwerp stoppen met roken binnen de JGZ. Er werd gesproken over (de behoefte aan) materialen en scholing, beleid, gemeenten en ketensamenwerking. Uit de bijeenkomst blijkt dat ambassadeurs enthousiast zijn om met de implementatie aan de slag te gaan. Er is onder andere behoefte aan ondersteuning vanuit gemeenten en staf en aan best practices van andere ambassadeurs.

Meer info?
Lees hier de belangrijkste kernpunten van de bijeenkomst. Lees ook de profielschets van de JGZ-ambassadeur en het JGZ-standpunt Stop Rookschade!

Klik hier voor het soundbiteverslag van de conferentie op 26 juni 2019.